Tietosuojaseloste | Tomerat

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi Tomerat -sovellusta. Kerromme myös, mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä Tomerat -sovellusta hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa sovelluksen tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa.


Rekisterin nimi

Tomerat -käyttäjärekisteri


1. Rekisterinpitäjä - Kuka kerää tietojani?

Trimedia Oy (Y-tunnus: 2007948-1)

Sepänkatu 14 C 21

40720 Jyväskylä


2. Yhteyshenkilö - Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on tietosuojaan liittyvä kysymys/pyyntö?

Sähköposti: info@trimedia.fi

Nimi: Kiti Alpua


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - Mihin tietojani kerätään?

Tomerat -sovellus käyttää rekisterin tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sovelluksen tarjoaminen ja kehittäminen sekä sen toimivuuden varmistaminen
 • Käyttäjätilien hallinnointi
 • Sovelluksen käytön tutkiminen, analysointi ja käyttöön liittyvien tilastojen laatiminen

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö - Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme seuraavia henkilötietoja koululuokkien tilaajarekisteriin:

 • Käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteriin kerätään luokan tiedot:

 • Koulun nimi, luokan nimi, koulun osoite, luokan oppilasmäärä, luokan varallisuus (€), luokan tilinumero ja maksunsaajan tiedot

Lisäksi tietoja kerätään palvelun kantaan käyttäjien toiminnasta palvelussa, esimerkiksi käydyt keskustelut ja toteutuneet projektit. Näitä tietoja ei luovuteta koskaan kolmansille osapuolille.


5. Rekisterin tietolähteet - Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä, sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan. Tilaajan tiedot saadaan tilauksen tekemisen yhteydessä.


6. Henkilötietojen vastaanottajat - Kuka pääsee tietoihini?

Käyttäjärekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä Tomerat-sovelluksen valtuutettu henkilökunta.

Lisäksi tilaajan henkilötiedot näkyvät niille Tomerat-sovelluksen käyttäjille, jotka käsittelevät kyseisen luokan toimeksiannon ja jos he tarvitsevat niitä tilatun palvelun suorittamiseen. Vaadimme sovelluksen käyttäjiä kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietosuojalakia.


7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille - Siirretäänkö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. toiminnallisuuden toteutuksessa tai jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoittaa niin tekemään. Jos tämä tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.


8. Henkilötietojen säilytysaika - Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tiedot säilytetään käyttäjätilin olemassaolon ajan. Tilaajatietoja säilytetään 12kk tilauksen tekemisestä, jonka jälkeen nämä poistuvat automaattisesti kannasta.


9. Rekisterin suojaus - Kenellä on mahdollisuus käsitellä tietoja ja miten tiedot on suojattu?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tomerat-tiimi huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Tilaajan henkilötiedot näkyvät niille Tomerat-sovelluksen käyttäjille, joille tilaaja on antanut luvan käsitellä tietojaan tilaamansa palvelun suorittamiseksi. Vaadimme sovelluksen käyttäjiä kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietosuojalakia. Tilaajan tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä 12 kk kuluttua tilauksen tekemisestä.


10. Profilointi - Alanko saada mainoksia tai tehdäänkö minusta profiili?

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.


11. Rekisteröidyn oikeudet - Mitä oikeuksia minulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot.
 • suostumuksen peruuttamiseen.
 • tietojesi oikaisuun.
 • tietojesi poistamiseen.
 • tietojesi käsittelyn rajoittamiseen.
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
 • saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

12. Tietoturva

Verkkopalvelu on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja, ja sivustoon kirjautuminen on käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Palveluun suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sen tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja sinusta kerätään tilauksen yhteydessä. Kerromme myös, mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.


Rekisterin nimi

Tomerat -tilaajarekisteri


1. Rekisterinpitäjä - Kuka kerää tietojani?

Trimedia Oy (Y-tunnus: 2007948-1)

Sepänkatu 14 C 21

40720 Jyväskylä


2. Yhteyshenkilö - Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on tietosuojaan liittyvä kysymys/pyyntö?

Sähköposti: info@trimedia.fi

Nimi: Kiti Alpua


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - Mihin tietojani kerätään?

Tomerat -sovellus käyttää tilaajan antamia henkilötietoja tilauksen toimittamiseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö - Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme seuraavia henkilötietoja koululuokkien tilaajarekisteriin:

 • Tilaajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite

Näitä tietoja ei luovuteta koskaan kolmansille osapuolille.


5. Rekisterin tietolähteet - Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä tilauksen tekemisen yhteydessä.


6. Henkilötietojen vastaanottajat - Kuka pääsee tietoihini?

Tilaajan henkilötiedot näkyvät niille Tomerat-sovelluksen käyttäjille, jotka käsittelevät kyseisen luokan toimeksiannon ja jos he tarvitsevat niitä tilatun palvelun suorittamiseen. Vaadimme sovelluksen käyttäjiä kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietosuojalakia.


7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille - Siirretäänkö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoittaa niin tekemään.


8. Henkilötietojen säilytysaika - Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tilaajatietoja säilytetään 12 kk tilauksen tekemisestä, minkä jälkeen ne poistuvat automaattisesti kannasta.


9. Rekisterin suojaus - Kenellä on mahdollisuus käsitellä tietoja ja miten tiedot on suojattu?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tomerat-tiimi huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Tilaajan henkilötiedot näkyvät niille Tomerat-sovelluksen käyttäjille, joille tilaaja on antanut luvan käsitellä tietojaan tilaamansa palvelun suorittamiseksi. Vaadimme sovelluksen käyttäjiä kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietosuojalakia. Tilaajan tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä 12 kk kuluttua tilauksen tekemisestä.


10. Profilointi - Alanko saada mainoksia tai tehdäänkö minusta profiili?

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.


11. Rekisteröidyn oikeudet - Mitä oikeuksia minulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot.
 • suostumuksen peruuttamiseen.
 • tietojesi oikaisuun.
 • tietojesi poistamiseen.
 • tietojesi käsittelyn rajoittamiseen.
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
 • saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

12. Tietoturva

Verkkopalvelu on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja, ja sivustoon kirjautuminen on käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Palveluun suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sen tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja sinusta kerätään arvontaan osallistumisen yhteydessä. Kerromme myös, mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.


Rekisterin nimi

Tomerat -kyselyn arvontaan osallistujat


1. Rekisterinpitäjä - Kuka kerää tietojani?

Trimedia Oy (Y-tunnus: 2007948-1)

Sepänkatu 14 C 21

40720 Jyväskylä


2. Yhteyshenkilö - Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on tietosuojaan liittyvä kysymys/pyyntö?

Sähköposti: info@trimedia.fi

Nimi: Kiti Alpua


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - Mihin tietojani kerätään?

Keräämme arvontojen ja kilpailujen yhteydessä tietoja, jotta voimme suorittaa arvonnan, olla yhteydessä arvonnan voittajaan ja palkita arvontaan tai kilpailuun osallistuneita henkilöitä.

Tietoja voidaan käyttää markkinoinnin tai asiakaspalvelun toteuttamiseen ja tilastointiin. Osallistumisen yhteydessä jätetyt tiedot antavat oikeuden tietojen käyttöön.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö - Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämämme tieto: sähköpostiosoite.


5. Rekisterin tietolähteet - Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään arvontaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Tiedot kerätään erillisellä Google Forms -lomakkeella.


6. Henkilötietojen vastaanottajat - Kuka pääsee tietoihini?

Osallistujien sähköpostitiedot näkyvät Tomerat -tiimin asiantuntijoille.


7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille - Siirretäänkö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tiedot siirretään Google Forms -lomakkeelta omaan rekisteriimme, josta tietoja ei luovuteta. Google Forms -lomake on Google:n palvelu, joten tietoja saattaa siirtyä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta. Google Forms:n tietosuojaan voit perehtyä tarkemmin täältä: Google: Tietosuojakäytäntö ja Google: GPDR .


8. Rekisterin suojaus - Kenellä on mahdollisuus käsitellä tietoja ja miten tiedot on suojattu?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Kun tiedot on siirretty Google Forms -lomakkeelta arvontarekisteriin, Google Forms -lomakkeen tiedot tuhotaan.


9. Rekisteröidyn oikeudet - Mitä oikeuksia minulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot.
 • suostumuksen peruuttamiseen.
 • tietojesi oikaisuun.
 • tietojesi poistamiseen.
 • tietojesi käsittelyn rajoittamiseen.
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
 • saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.