Ohjeita

23 tulosta

Opintoretket, Varainhankinta, Pankkitili

Luokan pankkitilin perustaminen

Yksi huoltajista avaa luokalle käyttötilin oman pankkitilinsä rinnalle. Lisäksi raha-asioiden hoitajiksi on suositeltavaa valita 1-2 vastuuhuoltajaa. Eri pankeilla on hieman erilaisia käytänteitä, joten kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja toimia sen ohjeiden mukaan.

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Lomake

LOMAKE: Opintoretki- ja varainhankintalupa (Opettaja)

Opintoretkeä suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, ketkä oppilaista ja huoltajista ovat halukkaita lähtemään retkelle ja siihen liittyvään varainhankintaan mukaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua koulun vuosisuunnitelmaan kirjattuun opintoretkeen riippumatta yksilön panoksesta sen järjestelyihin.

Opintoretket, Retkikohde, Opettaja, Huoltajat, Esimerkki

ESIMERKKI: Yhteydenotto opintoretkikohteeseen (Huoltajat / Opettaja)

Opintoretkikohteeseen kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä esim. sähköpostitse (dokumentti jää talteen) ja sopia retken ajankohdasta. Useista retkikohteista on mahdollista saada apua opintoretken suunnitteluun.

Opintoretket, Suunnitelma, Opettaja, Esimerkki

ESIMERKKI: Opintoretkisuunnitelma (Opettaja)

Opettaja tekee opintoretkestä suunnitelman, jonka rehtori hyväksyy ja liittää sen koulun vuosisuunnitelmaan hyvissä ajoin ennen retkeä. Suunnitelmasta selviää muun muassa retken tavoitteet, järjestelyt ja valvontavastuut.

Opintoretket, Pelisäännöt, Oppilaat, Huoltajat

ESIMERKKI: Opintoretken pelisäännöt (Opettaja)

Hyvissä ajoin ennen opintoretkelle lähtöä opettaja laatii oppilaiden kanssa yhteiset pelisäännöt, jotka oppilaat sekä huoltajat allekirjoittavat. Pelisääntöjen avulla opintoretkestä tulee mukavampi kaikille osallistujille. Sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat toimenpiteet kirjataan myös ylös.

Opintoretket, Turvallisuus, Suunnitelma, Huoltajat, Esimerkki

ESIMERKKI: Turvallisuussuunnitelma (Huoltajat)

Erityisesti yön yli kestäville opintoretkille, kuten leirikouluun, tarvitaan turvallisuussuunnitelma. Kun retken mahdolliset riskit on kartoitettu ja niihin on varauduttu ennakkoon, on retkelle lähtö turvallisempaa ja vältytään suuremmilta yllätyksiltä. Muistakaa hoitaa kaikkien osapuolten vakuutukset ajoissa kuntoon!

Tapahtumat, Järjestäminen, Muistilista

MUISTILISTA: Tapahtuman järjestäminen

Tapahtumien järjestämisessä on muistettava monia asioita. Kun suunnittelu ja pohjatyö on tehty huolellisesti, tapahtuman onnistumisprosentti kasvaa. Tämä yksityiskohtainen muistilista on tarkoitettu apuvälineeksi tapahtuman järjestäjille.

Sponsori, Tapahtuma, Ihmiset, Ympäristö

Hyvän mielen haasteet (Sponsorit)

“Mitä me voisimme tehdä, että muut ympärillämme voisivat paremmin?” Tomerat-sovelluksen ja sponsorin avulla voitte tehdä hyvää yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla jonkin yleiseen hyvinvointiin liittyvän haasteen. Samalla pääsette lähemmäs varainhankintatavoitettanne.

Opintoretket, Varainhankinta, Maksutavat, Tilitys

Varainhankinnan maksutapoja ja rahojen tilitys

Tuotteiden ja palveluiden myynti sekä yhdessä toteutettavat tapahtumat vaativat myös rahan käsittelyä. Maksuja voidaan ottaa vastaan eri tavoin. Kaikissa tapauksissa tärkeää on tehdä kuitit kaikista myynneistä ja pitää huolta, että kaikki kerätyt rahat saadaan lopulta selkeästi jäljitettyä.