LOMAKE: Varainhankintasuunnitelma (Huoltajat)

VARAINHANKINTASUUNNITELMA
pdf-tiedostona

Esim. Uudet oppilaat ovat oikeutettuja osallistumaan retkelle, eikä heitä voida osallistumisen edellytyksenä velvoittaa johonkin tiettyyn aiemmin toteutettuun varainhankintasuoritukseen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Esim. Yhteisesti kerätyt rahat jäävät opintoretkikassaan riippumatta siitä, onko oppilas osallistunut niiden keruuseen vai ei. Jos oppilas estyy osallistumasta opintoretkelle esimerkiksi sairastumisen vuoksi, hän ei saa keräämiään varoja takaisin. Jos oppilas peruu lähtönsä opintoretkelle, hänelle järjestetään opetusta toisen opetusryhmän kanssa retken ajan.

________________________________________________________________________________________________________________________

Esim. Mahdolliset ylijääneet varat käytetään luokan yhteiseen virkistykseen.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Esim. Jos luokan asettama ensimmäinen tavoite ei toteudu, he voivat kerätä varoja toiseen, hieman kevyempään tavoitteeseen. Jos siihenkään ei saada kerättyä riittävästi rahaa, oppilaat päättävät yhdessä huoltajien ja opettajan kanssa, mihin yhteiseen toimintaan varat käytetään.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Esim. Opettaja voi sairastua tai muuten estyä pitämästä opintoretkeä tai leirikoulua. Rehtori päättää sijaisjärjestelyistä tai mahdollisesta opintoretken tai leirikoulun keskeyttämisestä. Retki voidaan perua turvallisuussyistä.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Esim. Kerätyt varat tulee ensisijaisesti käyttää koko luokan hyväksi järjestämällä opintoretki myöhemmin tai jollain muulla huoltajien yhteisesti sopimalla tavalla. Jos vanhempainyhdistys on kerännyt varat, on sen hallituksella mahdollisuus päättää, mihin rahat käytetään.

_________________________________________________________________________________________________________________________


Nimet ja allekirjoitukset: _________________________________________________________________________________________________

Paikka ja aika: ___________________________________________________________________________________________________________

Opintoretket, Varainhankinta, Hyödyt

Opintoretkiprosessin mahdollisia hyötyjä

Opintoretket ja niihin liittyvä varainhankinta antavat oppilaille, huoltajille ja opettajille mahdollisuuden tehdä yhdessä ja luoda yhteistä me-henkeä. Olemalla aktiivisesti mukana luokan varainhankintaan liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa, oppilaat oppivat tärkeitä arjen taitoja.

Jokamiehenoikeudet, Opintoretket, Varainhankinta

Jokamiehenoikeudet ja -vastuut

Luonnon antimia, kuten marjoja, sieniä, villivihanneksia ja -yrttejä, rauhoittamattomia kukkia, koivunlehtiä, käpyjä, keppejä ja kiviä voidaan hyödyntää järkevissä rajoissa omien tuotteiden raaka-aineina. Jokamiehenoikeudet ja -vastuut on kuitenkin syytä kerrata ja pitää mielessä luonnossa liikuttaessa.

Opintoretket, Retkikohde, Opettaja, Huoltajat, Esimerkki

ESIMERKKI: Yhteydenotto opintoretkikohteeseen (Huoltajat / Opettaja)

Opintoretkikohteeseen kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä esim. sähköpostitse (dokumentti jää talteen) ja sopia retken ajankohdasta. Useista retkikohteista on mahdollista saada apua opintoretken suunnitteluun.