MUISTILISTA: KOKO OPINTORETKIPROSESSI

OPINTORETKIPROSESSI

ENNEN PROSESSIN ALOITTAMISTA


HUOLTAJAT: LUOKKATOIMIKUNNAN / HUOLTAJIEN TIIMIN PERUSTAMISKOKOUS


HUOLTAJAT: VARAINHANKINTASUUNNITELMA (lomake)


OPETTAJA: OPINTORETKI- JA VARAINHANKINTALUPA (lomake)


HUOLTAJAT / OPETTAJA: YHTEYDENOTTO OPINTORETKIKOHTEESEEN


OPETTAJA: OPINTORETKISUUNNITELMA JA OPINTORETKEN PELISÄÄNNÖT


REHTORI: OPINTORETKI KIRJATTUNA KOULUN VUOSISUUNNITELMAAN


TURVALLISUUSSUUNNITELMA


OPETTAJA: OPINTORETKEEN VALMISTAUTUMINEN (Muistilista)


OPETTAJA: HUOLTAJIEN TIEDOTTAMINEN OPINTORETKESTÄ
Oppilaiden huoltajia tiedotetaan hyvissä ajoin opintoretken keskeisistä asioista (retkikohde ja -ohjelma):


Lue lisää, esim.:
OPS2016: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428611
Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat
OAJ: https://www.oaj.fi/arjessa/opettajan-vastuut-ja-velvollisuudet/matkustaminen-ja-retket (vaatii OAJ-jäsenyyden)
Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-retket-ja-leirikoulut
Suomen Vanhempainliitto ry: https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijoille/leirikouluja-koskeva-ohjeistus-vanhemmille/
Suomen Vanhempainliitto ry: https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijoille/opintoretkia-koskeva-ohjeistus-vanhemmille/
Suomen Leirikouluyhdistys: https://www.leirikoululahettilas.fi/fi/opettajalle
Opas opintoretkien järjestämiseen: https://opintoretkenjarjestaminenhome.files.wordpress.com/2018/12/opas-opintoretkien-jc3a4rjestc3a4miseen1.pdf
Vaajakosken yhtenäiskoulu: https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu/huoltajalle/koulun-retket/ljo

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Oikeudet, Vastuut

Opettajan oikeudet ja vastuut

Opettajalla ei ole velvollisuutta lähteä opintoretkelle tai olla mukana luokan varainhankinnassa. Opintoretkellä ja siihen valmistautumisella voi kuitenkin olla kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia niin oppilaisiin kuin aikuisiinkin. Lue lisää opettajan oikeuksista ja vastuista täältä.

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Lomake

LOMAKE: Opintoretki- ja varainhankintalupa (Opettaja)

Opintoretkeä suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, ketkä oppilaista ja huoltajista ovat halukkaita lähtemään retkelle ja siihen liittyvään varainhankintaan mukaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua koulun vuosisuunnitelmaan kirjattuun opintoretkeen riippumatta yksilön panoksesta sen järjestelyihin.

Opintoretket, Varainhankinta, Maksutavat, Tilitys

Varainhankinnan maksutapoja ja rahojen tilitys

Tuotteiden ja palveluiden myynti sekä yhdessä toteutettavat tapahtumat vaativat myös rahan käsittelyä. Maksuja voidaan ottaa vastaan eri tavoin. Kaikissa tapauksissa tärkeää on tehdä kuitit kaikista myynneistä ja pitää huolta, että kaikki kerätyt rahat saadaan lopulta selkeästi jäljitettyä.