Huoltajien ja oppilaiden oikeudet ja vastuut

Huoltajien ja oppilaiden OIKEUDET:
a) päivän kestävä opintoretki: tarvitaan vähemmän varainhankintaa, ei niin paljon byrokratiaa, vähemmän valvojia, jos esim. koulunkäynninohjaaja voi osallistua retkelle
b) yön yli kestävä opintoretki, esim. leirikoulu (1-4 yötä): tarvitaan enemmän varainhankintaa, enemmän byrokratiaa, enemmän valvojia

Huoltajien ja oppilaiden VASTUUT:

Lue lisää, esim.:
Tavoitteena laaja-alainen osaaminen (POPS2014)
Matkustaminen ja retket (OAJ) (vaatii OAJ-jäsenyyden)
Koulun retket ja leirikoulut (Opetushallitus)
Leirikouluja koskeva ohjeistus vanhemmille (Suomen Vanhempainliitto ry)
Opintoretkiä koskeva ohjeistus vanhemmille (Suomen Vanhempainliitto ry)
Infopaketti leirikouluun (Suomen Leirikouluyhdistys ry)
Opas opintoretkien järjestämiseen
Leirikoulut ja opintoretket (Vaajakosken yhtenäiskoulu)

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Oikeudet, Vastuut

Opettajan oikeudet ja vastuut

Opettajalla ei ole velvollisuutta lähteä opintoretkelle tai olla mukana luokan varainhankinnassa. Opintoretkellä ja siihen valmistautumisella voi kuitenkin olla kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia niin oppilaisiin kuin aikuisiinkin. Lue lisää opettajan oikeuksista ja vastuista täältä.

Opintoretket, Varainhankinta, Pankkitili

Luokan pankkitilin perustaminen

Yksi huoltajista avaa luokalle käyttötilin oman pankkitilinsä rinnalle. Lisäksi raha-asioiden hoitajiksi on suositeltavaa valita 1-2 vastuuhuoltajaa. Eri pankeilla on hieman erilaisia käytänteitä, joten kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja toimia sen ohjeiden mukaan.

Opintoretket, Leirikoulu, Muistilista

MUISTILISTA: Mitä mukaan opintoretkelle?

Oppilaiden ja huoltajien kanssa kannattaa etukäteen keskustella ja sopia siitä, mitä opintoretkelle kannattaa ottaa mukaan. Liian suuret rahamäärät tai arvokkaat esineet on syytä jättää kotiin. Opettaja tai retkikohde voi laatia oppilaille kirjallisen pakkauslistan, joka vaihtelee vuodenajasta, säästä ja kohteesta riippuen.