Opettajan oikeudet ja vastuut

Opettajan oikeudet
a) Opettaja on valmis osallistumaan päivän kestävälle opintoretkelle.
b) Opettaja on valmis osallistumaan päivän kestävälle opintoretkelle tai yön yli kestävälle opintoretkelle, esim. leirikoulu (1-4 yötä).
c) Opettaja ei halua osallistua millekään opintoretkelle (syynä esim. vastuuseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit).

Opettajan vastuut

Lue lisää, esim.:
Tavoitteena laaja-alainen osaaminen (POPS2014)
Matkustaminen ja retket (vaatii OAJ-jäsenyyden)
Koulun retket ja leirikoulut (Opetushallitus)
Leirikouluja koskeva ohjeistus vanhemmille (Suomen Vanhempainliitto ry)
Opintoretkiä koskeva ohjeistus vanhemmille (Suomen Vanhempainliitto ry)
Infopaketti leirikouluun (Suomen Leirikouluyhdistys ry, SLY)
Vastuut ja valvonta leirikoulussa (Suomen Leirikouluyhdistys ry, SLY)
Opas opintoretkien järjestämiseen
Leirikoulut ja opintoretket (Vaajakosken yhtenäiskoulu)

Opintoretket, Varainhankinta, Hyödyt

Opintoretkiprosessin mahdollisia hyötyjä

Opintoretket ja niihin liittyvä varainhankinta antavat oppilaille, huoltajille ja opettajille mahdollisuuden tehdä yhdessä ja luoda yhteistä me-henkeä. Olemalla aktiivisesti mukana luokan varainhankintaan liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa, oppilaat oppivat tärkeitä arjen taitoja.

Opintoretket, Pelisäännöt, Oppilaat, Huoltajat

ESIMERKKI: Opintoretken pelisäännöt (Opettaja)

Hyvissä ajoin ennen opintoretkelle lähtöä opettaja laatii oppilaiden kanssa yhteiset pelisäännöt, jotka oppilaat sekä huoltajat allekirjoittavat. Pelisääntöjen avulla opintoretkestä tulee mukavampi kaikille osallistujille. Sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat toimenpiteet kirjataan myös ylös.

Opintoretket, Varainhankinta, Pankkitili

Luokan pankkitilin perustaminen

Yksi huoltajista avaa luokalle käyttötilin oman pankkitilinsä rinnalle. Lisäksi raha-asioiden hoitajiksi on suositeltavaa valita 1-2 vastuuhuoltajaa. Eri pankeilla on hieman erilaisia käytänteitä, joten kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja toimia sen ohjeiden mukaan.