Opintoretkiprosessin mahdollisia hyötyjä

OPINTORETKIEN ja VARAINHANKINNAN mahdollisia hyötyjä

Yksilön kannalta:

Ryhmän kannalta:

Opettajan kannalta:

Yhteiskunnan kannalta:

Lue lisää, esim.:
Leirikoulu yksilön, ryhmän ja yhteiskunnan kannalta (Suomen leirikouluyhdistys ry, SLY)
Koulun retket ja leirikoulut (Opetushallitus)
Tavoitteena laaja-alainen osaaminen (POPS2014)

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Lomake

LOMAKE: Opintoretki- ja varainhankintalupa (Opettaja)

Opintoretkeä suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, ketkä oppilaista ja huoltajista ovat halukkaita lähtemään retkelle ja siihen liittyvään varainhankintaan mukaan. Jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua koulun vuosisuunnitelmaan kirjattuun opintoretkeen riippumatta yksilön panoksesta sen järjestelyihin.

Opintoretket, Opettaja, Muistilista

MUISTILISTA: Opintoretken toteutus (Opettaja)

Millaisia asioita opettajan tulisi huomioida opintoretken toteutuksessa? Tänne on koottu opintoretken ohjelmaan ja aikataulutukseen liittyviä asioita sekä huomioitavia seikkoja opintoretkelle lähdettäessä, sen aikana ja sen päättyessä.

Opintoretket, Leirikoulu, Esimerkki

ESIMERKKI: Pukeutumisohjeet opintoretkelle

Kuinka pukeutua opintoretkelle, kuten leirikouluun? Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on laatinut sekä kirjalliset että kuvalliset pukeutumisohjeet ulkoilupäivää varten.