Ohjeita

23 tulosta

Translation, Websites

How to change the language of a website or a webpage into another language?

When you come across a website or a webpage written in a language you don't understand, you can use for example Google Translate or Chrome tools to do it. Check these instructions.

Opintoretket, Retkikohde, Retkiohjelma, Turvallisuus

Mikä on opintoretki?

Opintoretkiksi luetaan opintovierailut, päiväretket ja leirikoulut. Opintoretket monipuolistavat ja syventävät koulun oppimisympäristöjä, lisäävät uusien ja erilaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä, tuovat vaihtelua kouluarkeen ja siten ne voivat edistää oppilaiden hyvinvointia sekä yhteishenkeä.

Leirikoulu, Opintoretket

Mikä on leirikoulu?

Leirikoulu on yleensä vähintään yhden yön kestävä opintoretki koulun ulkopuolelle. Se luo parhaimmillaan ikimuistoisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka lisäävät oppilaiden opiskelumotivaatiota sekä ryhmän yhteishenkeä.

Opintoretket, Varainhankinta, Verotus, Rahankeräyslupa

Mitä tarkoittaa varainhankinta?

Opintoretkiä voidaan tukea pääasiassa oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla, joiden hankkiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Parhaimmillaan varainhankinta edistää yhteisöllisyyttä ja kehittää oppilaiden yritteliäisyys- ja kansalaistaitoja sekä luo ikimuistoisia kokemuksia.

Opintoretket, Varainhankinta, Hyödyt

Opintoretkiprosessin mahdollisia hyötyjä

Opintoretket ja niihin liittyvä varainhankinta antavat oppilaille, huoltajille ja opettajille mahdollisuuden tehdä yhdessä ja luoda yhteistä me-henkeä. Olemalla aktiivisesti mukana luokan varainhankintaan liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa, oppilaat oppivat tärkeitä arjen taitoja.

Opintoretket, Varainhankinta, Opettaja, Oikeudet, Vastuut

Opettajan oikeudet ja vastuut

Opettajalla ei ole velvollisuutta lähteä opintoretkelle tai olla mukana luokan varainhankinnassa. Opintoretkellä ja siihen valmistautumisella voi kuitenkin olla kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia niin oppilaisiin kuin aikuisiinkin. Lue lisää opettajan oikeuksista ja vastuista täältä.

Opintoretket, Varainhankinta, Huoltajat, Oppilaat, Oikeudet, Vastuut

Huoltajien ja oppilaiden oikeudet ja vastuut

Opintoretket ja niihin liittyvä varainhankinta perustuvat maksuttomuuteen, yhdenvertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Jos varainhankinta päätetään aloittaa, huoltajat ovat siitä vastuussa. Opintoretkiprosessilla voi olla kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia niin oppilaisiin kuin aikuisiinkin.

Opintoretket, Varainhankinta, Järjestäminen, Muistilista

MUISTILISTA: KOKO OPINTORETKIPROSESSI

Tästä listasta on hyvä tarkistaa, millaisia opintoretkeen ja varainhankintaan liittyviä asioita on muistettava hoitaa ennen varainhankinnan aloittamista ja retkelle lähtöä. Millaisia dokumentteja pitää täyttää? Kuka on vastuussa mistäkin?

Varainhankinta, Suunnitelma, Huoltajat, Lomake

LOMAKE: Varainhankintasuunnitelma (Huoltajat)

Varainhankinta vaatii hyvää suunnittelua ja riittävästi aikaa. Mihin oppilaat ja huoltajat ovat valmiita sitoutumaan? Kuinka paljon rahaa tarvitaan ja miten sitä kerätään? Millaista osaamista ja verkostoja ryhmästä löytyy? Kirjatkaa ylös myös vaihtoehtoinen retkikohde, mikäli ykköstavoitetta ei saavuteta.

Edellinen sivu
1 of 3