Usein kysytyt kysymykset

Katso myos ohje- ja vinkkisivut

Huoltajille

Yksi luokkanne huoltajista rekisteröityy Tomerat-palvelun käyttäjäksi, minkä jälkeen hän voi alkaa kutsua muita huoltajia sekä mahdollisesti myös opettajan luokan ryhmään kopioimalla järjestelmän antaman kutsulinkin tai lähettämällä sähköpostikutsuja.

Luodessasi luokalle Tomerat-tiliä, voit samalla kertaa kutsua muita huoltajia mukaan kopioimalla heille kutsulinkin esim. WhatsApp-ryhmään tai lähettämällä heille sähköpostikutsun. Toinen vaihtoehto on kutsua huoltajia mukaan Meidän luokka-osion alalaidasta löytyvästä kohdasta Tiimi - Lisää tiimiläisiä.

Ei. Tomerat on tarkoitettu pääasiassa aikuisten käyttöön. Tomerat-sovelluksella hallinnoidaan opintoretkien ja leirikoulujen varainhankintaa ja siihen liittyvää viestintää. Lapsi voi kuitenkin tarkastella luokan tilannetta yhdessä huoltajansa kanssa ja seurata itsenäisesti myyntinäkymiä luokan tarjoamista tuotteista sekä palveluista.

Voitte tehdä Tomerat-sovelluksen avulla monenlaisia tehtäviä. Yksi tapa on etsiä sponsoriyritys tai henkilö, joka maksaa teille pienistä hyvistä teoista, kuten ympäristön siistimisestä tai hoivakotivierailusta, ja samalla tukee opintoretkenne tai leirikoulunne toteutumista. Lisäksi Tomerat-palvelua voidaan käyttää omien tapahtumien, kuten kirpputorin tai diskon järjestämisessä. Sovellus toimii myös myyntialustana esimerkiksi itsetehdyille tai lähellä valmistetuille tuotteille sekä palveluille.

Voit ehdottaa Tomerat-sovelluksen käyttöä muille huoltajille ja opettajalle. Vanhempainilta on hyvä paikka esitellä sovellusta ja sen toimintaperiaatteita. Jos huoltajat haluavat ottaa palvelun käyttöön luokan varainhankintaan ja opettaja suostuu lähtemään opintoretkelle, yksi huoltajista luo luokan ja kutsuu muut huoltajat linkillä tai sähköpostiosoitteilla mukaan. Myös opettaja voidaan hänen suostumuksellaan liittää luokan Tomerat-tiliin, jolloin viestintä ja varainhankinnan seuranta helpottuvat eri osapuolten välillä.

Ei maksa.

Translate whole WEBSITES:

1. In your browser, go to Google Translate: https://translate.google.fi/ .

2. At the top, click Websites (Verkkosivustot).

3. We recommend setting the original language to “Detect language.”

4. In the “Website,” enter the URL: https://tomerat.fi/ .

5. Click Go (arrow).

OR:

Translate WEBPAGES in Chrome: A) on ANDROID: https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid OR B) on COMPUTER: https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Lapset tai nuoret ideoivat yhdessä aikuisten avustuksella hyvän mielen haasteen. Ideointiin löytyy apua Ideoita-osiosta tai Hyvän mielen haasteet-artikkelista: https://tomerat.fi/helpful-resources/ideas/125 . Mitä muuta lapset ja nuoret voisivat tehdä tuottaakseen hyvää mieltä ympärilleen?

Koululle

Ei. Opettaja ei saa olla vastuussa luokan varainhankinnasta, joten Tomerat-tilin perustaminen on luokan huoltajien (vastuuhenkilö) tehtävä. Jos opettaja haluaa seurata varainhankinnan edistymistä, hänelle voidaan lähettää kutsu luokan Tomerat-tiliin. Opettajan mukanaolo helpottaa viestintää ja edistää luokan projektien ja tapahtumien toteutumista.

Yhteistyökumppaneille

Olkaa yhteydessä Tomerat-sovelluksen koordinaattoriin: kiti.alpua(at)trimedia.fi . Hän auttaa teitä sopivan ryhmän löytämisessä.

Voitte sponsoroida haluamaanne luokkaa/ryhmää ja vastineeksi se toteuttaa jonkin hyvän mielen haasteen tai tarjoaa teille omia palveluitaan. Lasten ikätasoon soveltuva toiminta voi liittyä esim. yrityksenne vastuullisuustavoitteisiin (ekologinen / sosiaalinen) tai teille sopiviin pieniin palveluihin, kuten siistiminen ja järjestely tai hyllytys. Kun ryhmä on tehnyt työn, he kirjoittavat toiminnasta raportin, jonka he toimittavat teille ja jota te voitte jakaa omissa sosiaalisen median kanavissanne. Kysykää lisää Tomerat-koordinaattorilta: kiti.alpua@trimedia.fi .