Tomerat

TOMERAT

Osallistavaa varainhankintaa ryhmille

Ei vain se päämäärä, vaan myös yhdessä kuljettu matka

Tulossa: Tomerat 2.0

Tomerat-sovelluksen uusi versio on pian täällä! Uudet ominaisuudet ja uudistettu käyttöliittymä takaavat paremman käyttökokemuksen.

Liity uutiskirjeeseemme ja saat ensimmäisten joukossa tietää, kun uusi Tomerat-sovellus saapuu.

Ominaisuudet

Toimeliasta varainhankintaa

Tomerat-sovellus tarjoaa ideoita, ohjeita ja työkaluja esim. koululuokkien varainhankintaan ja projektien organisointiin.

Kaikki tarvittava tieto samassa paikassa

Luokalle luodaan oma sivu, jossa huoltajat voivat kommunikoida keskenään. Samalla he voivat konkreettisesti seurata projektien, tapahtumien ja varainhankinnan edistymistä yhdessä luokan oppilaiden ja opettajan kanssa.

Viestintä ja organisointi

Luokan omien projektien, kuten tapahtumien, palveluiden ja tuotemyynnin organisointi sekä niihin liittyvä viestintä käydään yhdessä paikassa. Jokaisessa projektissa on mahdollista hoitaa yksi tai useampi tehtävä kerrallaan, ja samalla pystytään seuraamaan tehtävien edistymistä.

Ideoita ja tarinoita

Valmiita ideoita ja inspiraatiota projekteihin, kuten tapahtumien ja hyvän mielen tempausten järjestämiseen (sponsorit) sekä (omien) tuotteiden sekä palveluiden myyntiin. Mielikuvituksen tai ajan puute ei ole este varainhankinnalle!

Luotettava tiedonlähde

Tärkeää tietoa koululuokkien opintoretkiä ja leirikouluja koskevista järjestelyistä, kuten vastuukysymyksistä, varainhankinnasta ja pankkitilin perustamisesta.

Oppilaat aktiivisiksi osallistujiksi

Olemalla aktiivisesti mukana luokan projekteissa ja tapahtumissa, oppilaat oppivat tärkeitä arjen taitoja, kuten rohkeutta ja sinnikkyyttä, omatoimisuutta, kaveritaitoja sekä rahan arvon ymmärtämistä. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hyvän tekemiseen. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteishenkeä ja mahdollistaa ikimuistoisten kokemusten syntymisen.

Kuvankaappaus applikaatiosta
Kuvankaappaus applikaatiosta
Kuvankaappaus applikaatiosta
Kuvankaappaus applikaatiosta
Kuvankaappaus applikaatiosta

Usein kysytyt
kysymykset

Olemme koonneet listan kysymyksiä, jotka saattavat askarruttaa mieltä varainhankinnan aikana. Toivottavasti löydät niistä apua haasteisiin. Jos kuitenkin käy niin, että et löydä täältä vastausta, otathan meihin suoraan yhteyttä.

Huoltajille

Yksi luokkanne huoltajista rekisteröityy Tomerat-palvelun käyttäjäksi, minkä jälkeen hän voi alkaa kutsua muita huoltajia sekä mahdollisesti myös opettajan luokan ryhmään kopioimalla järjestelmän antaman kutsulinkin tai lähettämällä sähköpostikutsuja.

Luodessasi luokalle Tomerat-tiliä, voit samalla kertaa kutsua muita huoltajia mukaan kopioimalla heille kutsulinkin esim. WhatsApp-ryhmään tai lähettämällä heille sähköpostikutsun. Toinen vaihtoehto on kutsua huoltajia mukaan Meidän luokka-osion alalaidasta löytyvästä kohdasta Tiimi - Lisää tiimiläisiä.

Ei. Tomerat on tarkoitettu pääasiassa aikuisten käyttöön. Tomerat-sovelluksella hallinnoidaan opintoretkien ja leirikoulujen varainhankintaa ja siihen liittyvää viestintää. Lapsi voi kuitenkin tarkastella luokan tilannetta yhdessä huoltajansa kanssa ja seurata itsenäisesti myyntinäkymiä luokan tarjoamista tuotteista sekä palveluista.

Voitte tehdä Tomerat-sovelluksen avulla monenlaisia tehtäviä. Yksi tapa on etsiä sponsoriyritys tai henkilö, joka maksaa teille pienistä hyvistä teoista, kuten ympäristön siistimisestä tai hoivakotivierailusta, ja samalla tukee opintoretkenne tai leirikoulunne toteutumista. Lisäksi Tomerat-palvelua voidaan käyttää omien tapahtumien, kuten kirpputorin tai diskon järjestämisessä. Sovellus toimii myös myyntialustana esimerkiksi itsetehdyille tai lähellä valmistetuille tuotteille sekä palveluille.

Voit ehdottaa Tomerat-sovelluksen käyttöä muille huoltajille ja opettajalle. Vanhempainilta on hyvä paikka esitellä sovellusta ja sen toimintaperiaatteita. Jos huoltajat haluavat ottaa palvelun käyttöön luokan varainhankintaan ja opettaja suostuu lähtemään opintoretkelle, yksi huoltajista luo luokan ja kutsuu muut huoltajat linkillä tai sähköpostiosoitteilla mukaan. Myös opettaja voidaan hänen suostumuksellaan liittää luokan Tomerat-tiliin, jolloin viestintä ja varainhankinnan seuranta helpottuvat eri osapuolten välillä.

Ei maksa.

Translate whole WEBSITES: 1. In your browser, go to Google Translate: https://translate.google.fi/ . 2. At the top, click Websites (Verkkosivustot). 3. We recommend setting the original language to “Detect language.” 4. In the “Website,” enter the URL: https://tomerat.fi/ . 5. Click Go (arrow). OR: Translate WEBPAGES in Chrome: A) on ANDROID: https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid OR B) on COMPUTER: https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Lapset tai nuoret ideoivat yhdessä aikuisten avustuksella hyvän mielen haasteen. Ideointiin löytyy apua Ideoita-osiosta tai Hyvän mielen haasteet-artikkelista: https://tomerat.fi/helpful-resources/ideas/125 . Mitä muuta lapset ja nuoret voisivat tehdä tuottaakseen hyvää mieltä ympärilleen?

Koululle

Ei. Opettaja ei saa olla vastuussa luokan varainhankinnasta, joten Tomerat-tilin perustaminen on luokan huoltajien (vastuuhenkilö) tehtävä. Jos opettaja haluaa seurata varainhankinnan edistymistä, hänelle voidaan lähettää kutsu luokan Tomerat-tiliin. Opettajan mukanaolo helpottaa viestintää ja edistää luokan projektien ja tapahtumien toteutumista.

Yhteistyökumppaneille

Olkaa yhteydessä Tomerat-sovelluksen koordinaattoriin: kiti.alpua(at)trimedia.fi . Hän auttaa teitä sopivan ryhmän löytämisessä.

Voitte sponsoroida haluamaanne luokkaa/ryhmää ja vastineeksi se toteuttaa jonkin hyvän mielen haasteen tai tarjoaa teille omia palveluitaan. Lasten ikätasoon soveltuva toiminta voi liittyä esim. yrityksenne vastuullisuustavoitteisiin (ekologinen / sosiaalinen) tai teille sopiviin pieniin palveluihin, kuten siistiminen ja järjestely tai hyllytys. Kun ryhmä on tehnyt työn, he kirjoittavat toiminnasta raportin, jonka he toimittavat teille ja jota te voitte jakaa omissa sosiaalisen median kanavissanne. Kysykää lisää Tomerat-koordinaattorilta: kiti.alpua@trimedia.fi .

Tomerat-tiimi auttaa!

Tomerat-tiimi auttaa teitä sovelluksen käyttöönotossa, sopivien ideoiden löytämisessä, projektien suunnittelussa sekä sponsorin etsinnässä.

Ota rohkeasti yhteyttä kiti.alpua(at)trimedia.fi ja liity tomeraan seuraan!

wille-hahmot